Aktiviteler

Proje çeşitli bilgilendirici ve hazırlayıcı çalışmalar sunar:
  • Yetkinlik Matrisi – eğitmen profilleri ve öğrenci Profilleriyle eşleşen matris. Çok çeşitli göçmen geçmişleri ve bakış açıları olan öğrencilerle çalışan eğitmenlerin güçlendirilmiş profesyonel profillerinin görünümünü sağlar.
  • E-öğrenme ortamı – Göçmenlerle çalışan çok farklı sektörlerden mesleki eğitim eğitmenleri ve operatörleri arasında sosyal ağ oluşturmak için kullanılabilen, açık eğitim kaynakları havuzunun barındırılmasına ve organizasyonuna izin veren açık bir web alanıdır. Bağlantı, etiketleme, yorum vb. gibi paylaşımlara izin veren VIEWS kaynaklarını barındırır.
  • Açık Eğitim Kaynakları Arşivi – Göçmenlerle ilgilenen mesleki eğitim eğitmenleri için halihazırda web’de mevcut olan, dağınık kaynakların zengin versiyonlarını entegre eden ve uyumlu hale getiren dinamik bir web veritabanı: göçmenlerle ilgilenen eğitmenler için müfredat ,eğitim teklifleri ve göçmenlere yönelik eğitim kaynakları barındırır.
  • Yeterlilik Öz Değerlendirme Aracı – Gerçek anlamda ne ulusal ne de Avrupa düzeyinde mevcut olmayan, göçmenlerle çalışan mesleki eğitim eğitmenlerini ve operatörlerini hedef alır. Göçmen ve dezavantajlı geçmişe sahip öğrencilerle etkin bir şekilde çalışmak için Mesleki Eğitim Sisteminin ve eğitmenlerin farkındalığını artırmada belirleyici bir etkiye sahip olacak, eğitimcilerin mesleki gelişimini destekleyecek , göçmenlerle ilgilenen profesyonelleri öğrenme ortamında eşitlik ve kapsayıcılık zorluklarıyla yüzleşmek için destekleyecektir ve dezavantajlı geçmişe sahip öğrencilerin katılımını teşvik edecektir.
  • Eğitmenler İçin Destekleyici Araç Kiti – Doğrulama geri bildiriminden yararlanarak VIEWS proje sonuçlarının etkisini güçlendirecek. E-öğrenme platformunun benimsenmesi için mesleki eğitim eğitmenlerine, operatörlerine ve sağlayıcılarına metodolojik ve teknik destek sağlayacak stratejik bir iletişim aracı.