Proje

VIEWS projesi, dezavantajlı geçmişe sahip öğrencilerin katılımını sağlamak ve onları teşvik etmek için öğrenme ortamında eşitlik ve katılım zorluklarıyla karşı karşıya olan göçmenlerle çalışan eğitimcilerin ve eğitim profesyonellerinin mesleki gelişimini desteklemeyi ; öğrenci merkezli yaklaşımları ve öğrenmeyi kişiselleştirmeyi ve güçlendirmeyi; dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılamayı ve öğrenme çıktılarındaki farklılıkların üstesinden gelmek için geliştirilmiş uygulamaları desteklemeyi; sosyal, etnik, dilsel ve kültürel çeşitliliği ele almak için yeni yaklaşımlar deneyimlemeyi amaçlamaktadır.

Proje, bir ülkeden başka bir ülkeye taşınan göçmenlere ortak yaklaşımlar sunarak (katılımcı) Mesleki Eğitim ve Öğretim Organizasyonları arasında eğitmenlerin değişimleri ve hareketliliği için ortak temeli arttırma fırsatına dayanan bir AB perspektifi ve katma değeri uygulamayı hedeflemektedir.

Proje faaliyetleri 30 ay sürecek ve Hollanda, İtalya, İspanya, Türkiye ve Kıbrıs’ta gerçekleştirilecektir.