Ortaklar

NEFINIA logo transparent
NEFINIA

2007 yılında kurulan Hollandalı yenilikçi bir danışmanlık yönetimi şirketi olan NEFINIA, sürekli olarak artan; katma değerli ürün, hizmet, çözüm, en iyi uygulama, ticari iş geliştirme yelpazesi ve herkes için girişimcilik hizmetleri sunmaktadır. NEFINIA, AB Entegrasyonu ve bölgesel rekabet gücüne yönelik aşağıdan yukarıya Kurum Geliştirme çabalarının en iyi örneği olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır ve bölgeler arası düzeyde AB tarafından finanse edilen ağlara ve projelere katılımı yoluyla AB Tüzük ve Direktiflerinin uygulanmasına katkıda bulunan kilit bir rol oynamaktadır. AB proje önerilerini Ulusal ve Bölgesel politikalara entegre etmek nihai hedefidir.

UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO

UNINETTUNO is an International Telematics University with six faculties and more than 15.000 students from more than 165 countries enrolled to its courses, which are provided in 6 languages through its e-learning platform. The distance courses have been also broadcasted using the web-tv www.uninettuno.tv and the satellite channel UninettunoUniversity.TV. The didactic programs include degree courses and masters for the following faculties: Engineering, Law, Economics, Psychology, Literature and Communication Sciences. In addition, the University offers several VET courses and up to 220 MOOC courses, being one of the largest MOOC providers in Europe.

STANDO LTD

STANDO LTD, araştırma ve yeniliğin gelişmesine adanmış Kıbrıs merkezli bir araştırma ve eğitim kuruluşudur. Aynı zamanda, Kıbrıs İnsan Kaynakları Geliştirme Otoritesi tarafından akredite edilmiş onaylı bir Mesleki Eğitim Merkezidir. Girişimimizin gücü, öncelikle yüksek nitelikli ekibimizde ve geniş uluslararası ortaklar ağında yatmaktadır. Dinamik ve deneyimli akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve uygulayıcılarımız büyük ölçekli ortak finanse edilen projeler uygulamaya ve Kıbrıs'tan ve dünyanın dört bir yanından kuruluşlarla işbirliği yapmaya kararlıdır.

EVM GRUPO
Grupo EVM

EVM is a Spanish consultancy company offering services in different ares: Engineering and Innovation, Infrastructure and Space, Funding and Co-investment, Training. EVM has designed many training programs targeted at entrepreneurs and NGOs, which reflect its special way of understanding the process improvement of both traditional companies willing to innovate, and new companies adventuring into the fields of entrepreneurship. EVM is organized as a factory of ideas shaped by an interdisciplinary team of its own, a network of collaborators and a well-defined framework.

Orijinal Logo
SURDURULEBILIR KALKINMA DERNEGI

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği sivil toplum alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çevreyi, yaşam kalitesini , sürdürülebilir kalkınmayı, yaşam boyu öğrenmeyi ve sosyal içermeyi korumak;insan haklarına, tüm canlılara ve kaynakların bilinçli tüketimine saygı duymak; ekonomik büyüme ve refah düzeyini artırmak; miras yerine güveni benimseyerek geçmişten gelen sorun ve ihtiyaçların azaltılması perspektifinden hareket etmek ve onları gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla kurulmuştur.

21.YY EGITIMCILER DERNEGI

21.Yüzyıl Eğitimciler Derneği, öğretmenlerin, ebeveynlerin, yetişkinlerin ve gençlerin yeni yetenekler edinmelerini, yaratıcılıklarını geliştirmelerini, yabancı dil , kültür, insan hakları vb konularda bilgilerini artırmalarını destekleyerek öğretmenlik uygulamalarının değişimini, yenilikçi eğitim yöntemlerini ve farklı ülkeler arasında hoşgörüyü teşvik etmeyi amaçlayan yeni kurulmuş bir Türk STK'sıdır. Temel amacımız yenilikçi eğitim yöntemlerinin ve deneyimlerinin paylaşılmasını sağlamak; eğitim, insan hakları, demokrasi ve kapsayıcılığa kendini adamış gençleri, ebeveynleri, yetişkinleri, öğretmenleri ve liderleri eğitmek; mesleki becerilerin ve güven, sorumluluk,karar alma gibi kişisel becerilerin gelişimini sağlayarak Avrupa eğitiminin gelişimi ve değişimi sürecine katkıda bulunmaktır.