Partners

NEFINIA logo transparent
NEFINIA

NEFINIA, een Nederlands innovatief adviesbureau, opgericht in 2007, biedt continu een groeiend aanbod van producten met toegevoegde waarde, diensten, oplossingen, best practices, commerciële bedrijfsontwikkelingen, bevordering van ondernemerschap voor iedereen. NEFINIA streeft ernaar als het beste voorbeeld te dienen van inspanningen van onderop voor institutionele opbouw voor EU-integratie en regionaal concurrentievermogen, door een sleutelrol te spelen en bij te dragen aan de uitvoering van EU-verordeningen en richtlijnen door haar deelname aan door de EU gefinancierde netwerken en projecten, op interregionaal niveau. Het uiteindelijke doel is om EU-projectaanbevelingen in nationaal en regionaal beleid te integreren.

UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO

UNINETTUNO is een internationale telematica-universiteit met zes faculteiten en meer dan 15.000 studenten uit meer dan 165 landen die zich hebben ingeschreven voor haar cursussen, die in 6 talen worden aangeboden via haar e-learningplatform. De afstandscursussen zijn ook uitgezonden via de web-tv www.uninettuno.tv en de satellietzender UninettunoUniversity.TV. De didactische programma's omvatten opleidingen en masters voor de volgende faculteiten: Ingenieurswetenschappen, Rechten, Economie, Psychologie, Literatuur en Communicatiewetenschappen. Daarnaast biedt de universiteit verschillende VET-cursussen en tot 220 MOOC-cursussen, als een van de grootste MOOC-aanbieders in Europa.

STANDO LTD

STANDO LTD is een onderzoeks- en onderwijsorganisatie gevestigd in Cyprus, die zich toelegt op de bevordering van onderzoek en innovatie. We zijn tegelijkertijd een erkend VET-centrum, geaccrediteerd door de Human Resource Development Authority van Cyprus. De kracht van onze onderneming ligt vooral in ons hooggekwalificeerde team en het uitgebreide netwerk van internationale partners. Onze dynamische en ervaren academici, onderzoekers en praktijkmensen zetten zich in voor de uitvoering van grootschalige medegefinancierde projecten en werken samen met organisaties uit Cyprus en de rest van de wereld.

EVM GRUPO
Grupo EVM

EVM is een Spaans adviesbureau dat diensten aanbiedt op verschillende gebieden: Engineering en Innovatie, Infrastructuur en Ruimte, Financiering en co-investering, Training. EVM heeft veel trainingsprogramma's ontworpen voor ondernemers en ngo's, die een weerspiegeling zijn van de bijzondere manier waarop zij de procesverbetering van zowel traditionele bedrijven die willen innoveren als nieuwe bedrijven die zich op het gebied van ondernemerschap begeven, weerspiegelen. EVM is georganiseerd als een ideeënfabriek die wordt gevormd door een eigen interdisciplinair team, een netwerk van medewerkers en een welomschreven raamwerk.

Orijinal Logo
SURDURULEBILIR KALKINMA DERNEGI

Surdurulebilir Kalkinma Dernegi (Vereniging voor Duurzame Ontwikkeling) werd opgericht op het gebied van het maatschappelijk middenveld op nationaal en internationaal niveau, met als doel het milieu en de levenskwaliteit te beschermen en duurzame ontwikkeling en een leven lang leren en sociale inclusie, met respect voor de rechten van mensen & alle levende wezens & gewetensvolle consumptie van hulpbronnen, het verhogen van het niveau van economische groei en welvaart, vanuit het perspectief van het verminderen van de problemen en behoeften die uit het verleden voortvloeien en deze aan de volgende generatie over te dragen door vertrouwen aan te nemen in plaats van overerving.

21.YY EGITIMCILER DERNEGI

21.YY Egitimciler Dernegi (21st Century Educators Association) is een nieuw opgerichte Turkse NGO die zich richt op de uitwisseling van onderwijskennis, het bevorderen van innovatieve trainingsmethoden en tolerantie tussen verschillende landen door leraren, ouders, volwassenen en jongeren te helpen bij het verwerven van nieuwe vaardigheden, de ontwikkeling van creativiteit, kennis van vreemde talen, culturen, mensenrechten, enz. Ons belangrijkste doel is om de uitwisseling van innovatieve onderwijsmethoden en ervaringen te bieden; het opleiden van jongeren, ouders, volwassenen, leerkrachten en leiders die zich inzetten voor onderwijs, mensenrechten, democratie en inclusie; bijdragen aan het proces van transformatie en verbetering van het Europese onderwijs door te voorzien in professionele competenties, persoonlijke vaardigheidsontwikkeling zoals vertrouwen, verantwoordelijkheid en het nemen van beslissingen.