Het Project

Het VIEWS-project is gericht op het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van opvoeders en opleiders die te maken hebben met migranten die te maken hebben met gelijkheid en inclusie-uitdagingen in de leeromgeving, om de deelname van leerlingen met een kansarme achtergrond mogelijk te maken en te bevorderen; leerlinggerichte benaderingen en leerpersonalisatie versterken; ondersteuning van verbeterde praktijken om in de behoeften van kansarme groepen te voorzien en om te gaan met verschillen in leerresultaten; nieuwe benaderingen ervaren om sociale, etnische, taalkundige en culturele diversiteit aan te pakken.

Het project streeft ernaar een EU-perspectief en toegevoegde waarde te volgen en te implementeren, waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheid om op hun beurt de gemeenschappelijke basis voor uitwisselingen en mobiliteit van Trainers te vergroten (ten minste) onder de (deelnemende) VET-organisaties die mogelijk Land naar een ander.

De projectactiviteiten duren 30 maanden en worden gerealiseerd in Nederland, Italië, Spanje, Turkije en Cyprus.