Συνεργάτες

NEFINIA logo transparent
ΝΕΦΙΝΙΑ

Η NEFINIA, είναι μια ολλανδική καινοτόμος εταιρεία διαχείρισης συμβούλων, που ιδρύθηκε το 2007, προσφέροντας συνεχώς μια αυξανόμενη γκάμα προϊόντων προστιθέμενης αξίας, υπηρεσιών, λύσεων, βέλτιστων πρακτικών, εμπορικών επιχειρηματικών εξελίξεων, προώθησης της επιχειρηματικότητας για όλους. Η NEFINIA στοχεύει να χρησιμεύσει ως το καλύτερο παράδειγμα προσπάθειας ανάπτυξης θεσμών από τη βάση προς τα πάνω προς την ένταξη στην ΕΕ και την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο, συμβάλλοντας στην εφαρμογή των κανονισμών και των οδηγιών της ΕΕ μέσω της συμμετοχής της σε δίκτυα και έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Η ενσωμάτωση των συστάσεων έργων της ΕΕ στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές είναι ο απώτερος στόχος της.

UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO

Το UNINETTUNO είναι ένα Διεθνές Πανεπιστήμιο Τηλεματικής με έξι σχολές και περισσότερους από 15.000 φοιτητές από περισσότερες από 165 χώρες που έχουν εγγραφεί στα μαθήματά του, τα οποία παρέχονται σε 6 γλώσσες μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Τα μαθήματα εξ αποστάσεως μεταδόθηκαν επίσης χρησιμοποιώντας το web-tv www.uninettuno.tv και το δορυφορικό κανάλι UninettunoUniversity.TV. Τα διδακτικά προγράμματα περιλαμβάνουν μαθήματα πτυχίου και μάστερ για τις ακόλουθες σχολές: Μηχανική, Νομική, Οικονομία, Ψυχολογία, Λογοτεχνία και Επιστήμες Επικοινωνιών Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο προσφέρει πολλά μαθήματα ΕΕΚ και έως και 220 μαθήματα MOOC, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους MOOC στην Ευρώπη.

STANDO LTD

Η STANDO LTD είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο, αφιερωμένος στην πρόοδο της έρευνας και της καινοτομίας. Είμαστε, ταυτόχρονα, εγκεκριμένο Κέντρο ΕΕΚ, διαπιστευμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. Το πλεονέκτημα της επιχείρησής μας έγκειται κυρίως στην ομάδα με υψηλή εξειδίκευση και στο εκτεταμένο δίκτυο διεθνών συνεργατών της. Οι δυναμικοί και έμπειροι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες μας δεσμεύονται στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων μεγάλης κλίμακας και συνεργάζονται με οργανισμούς από την Κύπρο και από όλο τον κόσμο.

EVM GRUPO
Grupo EVM

Η EVM είναι μια ισπανική εταιρεία συμβούλων που προσφέρει υπηρεσίες σε διάφορους τομείς: Μηχανική και Καινοτομία, Υποδομές και Διάστημα, Χρηματοδότηση και Συμμετοχές, Εκπαίδευση. Η EVM έχει σχεδιάσει πολλά προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε επιχειρηματίες και ΜΚΟ, τα οποία αντικατοπτρίζουν τον ειδικό τρόπο κατανόησης της διαδικασίας βελτίωσης τόσο των παραδοσιακών εταιρειών που επιθυμούν να καινοτομήσουν, όσο και των νέων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επιχειρηματικότητας. Η EVM οργανώνεται ως ένα εργοστάσιο ιδεών που διαμορφώνεται από μια διεπιστημονική ομάδα της, ένα δίκτυο συνεργατών και ένα καλά καθορισμένο πλαίσιο.

Orijinal Logo
SURDURULEBILIR KALKINMA DERNEGI

Το Surdurulebilir Kalkinma Dernegi (Ένωση Αειφόρου Ανάπτυξης) ιδρύθηκε, στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής & της αειφόρου ανάπτυξης & της δια βίου μάθησης και της κοινωνικής ένταξης, με σεβασμό στα δικαιώματα των άνθρωποι και όλα τα ζωντανά πλάσματα και συνειδητή κατανάλωση πόρων, αυξάνοντας το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, από τη σκοπιά της μείωσης των προβλημάτων και των αναγκών που προέρχονται από το παρελθόν και την παράδοσή τους στην επόμενη γενιά υιοθετώντας εμπιστοσύνη, αντί κληρονομιάς.

21.YY EGITIMCILER DERNEGI

Το YY Egitimciler Dernegi (21St Century Educators Association) είναι μια νεοσύστατη τουρκική ΜΚΟ που στοχεύει στην ανταλλαγή διδακτικών γνώσεων, στην προώθηση καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης και ανοχής μεταξύ διαφορετικών χωρών μέσω της βοήθειας δασκάλων, γονέων, ενηλίκων και νέων στην απόκτηση νέων ικανοτήτων , η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της γνώσης ξένων γλωσσών, πολιτισμών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ. Κύριος στόχος μας είναι να παρέχουμε την ανταλλαγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και εμπειριών. εκπαίδευση νέων, γονέων, ενηλίκων, δασκάλων και ηγετών που έχουν δεσμευτεί για την εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την ένταξη · συμβάλλουν στη διαδικασία μετασχηματισμού και βελτίωσης της ευρωπαϊκής διδασκαλίας παρέχοντας επαγγελματικές ικανότητες, ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων όπως εμπιστοσύνη, υπευθυνότητα και λήψη αποφάσεων.